Kontakt: | info@varjenje.net

Opće odredbe

Internetskom trgovinom Varjenje.net (u daljnjem tekstu Varjenje.net) upravlja tvrtka Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, koja je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu u ovom kontekstu se koristi pojam "pružatelj") . Tvrtka Urmat d.o.o. također je "vlasnik web stranice" i "voditelj obrade osobnih podataka" (u daljnjem tekstu izraz "voditelj obrade" koristi se u ovom kontekstu) u smislu definiranom Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka i primjenjivim pravom koje uređuje zaštitu osobnih podataka podaci.

Opći uvjeti e-poslovanja (u daljnjem tekstu i opći uvjeti) uređuju način rada internetske trgovine, prava i obveze kupaca (odnosno tvrtki i organizacija – pravnih i fizičkih osoba) te online trgovine, te uređuju poslovni odnos između davatelja i naručitelja u području nabave materijala i usluga za potrebe kupca odnosno korisnika.

Oni dakle određuju uvjete online kupnje putem Varjene.net i sastavni su dio ispunjene registracije. Opći uvjeti dostupni su na varjenje.net

U slučaju da su kupcu ili nekoj drugoj osobi koja želi surađivati ​​s ponuđačem potrebne dodatne opće informacije o proizvodima, korištenju web stranice, statusu online narudžbi, online isporuci ili povratu robe, može kontaktirati ponuđača na broj telefona +386 2 620 43 70, svakim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresu info@varjenje.net

Ponuditelj i korisnik (kupac) su poslovni partneri na području nabave materijala i usluga. Ponuditelj je upravitelj internetske trgovine Varjenje.net namijenjene elektroničkom poslovanju s tvrtkama i organizacijama te fizičkim osobama.

Korištenjem internetske trgovine Varjenje.net korisnik prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ovih Uvjeta e-poslovanja te potvrđuje da je upoznat s politikom privatnosti.

Slike objavljene u web trgovini Varjene.net su simbolične. Bitne karakteristike proizvoda, cijene, uključujući sve poreze i druge pristojbe, kao i podaci o načinu plaćanja, dostavi i roku isporuke vrijede u trenutku konačne potvrde narudžbe.

Za sve narudžbe od ponedjeljka do četvrtka do 13 sati i petkom do 12 sati, roba će biti isporučena sljedeći radni dan, ako je na zalihi. Izuzetak su proizvodi koji zahtijevaju posebne uvjete transporta (temperaturno osjetljiva roba, ADR roba, veći uređaji, glomazne i teže pošiljke preko 40 kilograma). Navedeni rokovi isporuke ne vrijede niti u slučaju isporuka unaprijed.

Opći uvjeti vrijede na neodređeno vrijeme ili do izlaska nove verzije. Eventualne sporove stranke će rješavati sporazumno, po mogućnosti u korist kupca.

Opći uvjeti e-trgovine putem internetske trgovine Varjenje.net sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1). .

- „kupac/korisnik“ – fizička ili pravna osoba koja u Varjenje.net internet trgovini davatelja ili kupovati proizvode iz asortimana ponuđača na web stranici Varjenje.net,
- "osobni podatak" je podatak definiran kao osobni podatak Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

INFORMACIJE SUKLADNO ZVPot

Ponuditelj se obvezuje kupcu uvijek dati sljedeće podatke:

- glavne karakteristike robe ili usluga u mjeri koja odgovara nositelju podataka i robi ili uslugama
- tvrtku, sjedište davatelja i broj telefona davatelja
- konačnu cijenu robe ili usluge, uključujući poreze, ili način izračuna cijene, ako se zbog prirode robe ili usluge ne može izračunati unaprijed (navedeno na Varjene.net na kraju kupnje ili košarice)
- informacije o bilo kakvim dodatnim troškovima prijevoza, dostave ili otpreme ili upozorenje da takvi troškovi mogu nastati ako se ne mogu unaprijed izračunati.
- uvjete plaćanja i uvjete isporuke i izvršenja usluge, rok isporuke robe ili izvršenja usluge, kada je to potrebno
- upoznavanje s odgovornošću za činjenične pogreške
- mogućnost i uvjete usluga nakon prodaje i dobrovoljnih jamstava, kada je to potrebno
- trajanje ugovora, ako je primjenjivo, te uvjete za odustanak od ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili ugovora s automatskim obnavljanjem

Sve gore navedene podatke pružatelj pruža i kupcima na kontakt podatke u "OPĆIM ODREDBAMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA". U slučaju da kupac želi bilo kakve dodatne informacije u vezi s kupnjom, robom, uslugama i sl. možete kontaktirati davatelja na kontakt podatke iz ovog segmenta.

NAČIN POSLOVANJA


Ponuditelj u internetskoj trgovini Varjenje.net omogućuje narudžbu opreme poslovnim korisnicima (tvrtke i organizacije) i fizičkim kupcima (krajnji potrošači). Naručivanje robe na Varjenje.net moguće je isključivo elektroničkim putem, odnosno putem web stranice varjenje.net.

Ukoliko između ponuđača i pravnog kupca (tvrtke ili organizacije) postoje posebni uvjeti poslovanja (količinski popusti, posebne akcijske cijene, besplatna dostava odabranih proizvoda i posebni komercijalni popusti za veće kupce), isti se u cijelosti prenose na varjenje.net.

Kupac, koji je pravno lice za potrebe narućivanja robe na Varjenje.net ovlašćuje osobu koja svoje podatke unese u korisnički profil kupca na Varjenje.net. Zakonski zastupnik kupca potvrđuje da ova osoba ima odgovarajuće ovlasti za naručivanje robe. Ponuditelj i kupac ovim ugovorom omogućuju učinkovitu i sigurnu suradnju budući da nisu zaštićeni Zakonom o zaštiti potrošača u području kupnje na daljinu.

Ovim uvjetima e-poslovanja poslovni partneri (ponuditelj i kupac) su suglasni da se svaka elektronska narudžba kupca na Varjenje.net smatra obvezujućom narudžbom. U cilju što brže obrade narudžbe i isporuke robe, ponuđač i kupac su suglasni da za realizaciju narudžbe nije potrebna fizička narudžbenica.

Ponuda dobivena online je neobvezujuća i ne obvezuje korisnika da je potvrdi u narudžbi.

Klikom na gumb "Idi na blagajnu" kupac izjavljuje:

da je u skladu sa zakonom stariji od 18 godina za kupnju određenih proizvoda,
da mu nije oduzeta poslovna sposobnost.

TOČNOST PODATAKA


Ponuditelj se obvezuje kupcu uvijek dati sljedeće podatke:

- identitet davatelja (naziv i sjedište tvrtke, matični broj),
- kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
- bitne karakteristike proizvoda ili usluga,
- uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način i rok isporuke),
- sve cijene koje su jasno i nedvosmisleno postavljene,
- način plaćanja i dostave.


Dobavljač i kupac su suglasni da su svaki za sebe odgovorni za sadržaj na Varjene.net. Dobavljač jamči da su svi podaci o cijenama i dostavi točni u trenutku potvrde narudžbe. Ponuditelj će obavijestiti kupca o svim promjenama ili pogreškama prije izvršenja narudžbe i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili ponudi alternativu.

Kupac jamči da je ovlaštena osoba za naručivanje robe upisana u korisničkom profilu kupca na Varjenje.net. Kupac sam brine o promjeni podataka u profilu i prijenosu ovlaštenja na drugu osobu, ukoliko dođe do zamjene ovlaštene osobe.

Podaci o zalihama proizvoda su informativnog karaktera, vrijede u trenutku izrade ponude i ne predstavljaju rezervaciju količina.

Sve fotografije proizvoda na Varjene.net su simbolične prirode i ne jamče svojstva proizvoda.

Kataloški brojevi su interne prirode i ne jamče proizvođača. Zadržavamo pravo manjih pogrešaka u opisu proizvoda i cijenama. U slučaju pogreške, ponuđač će kupcu omogućiti zamjenu naručenog proizvoda.

Tvrtka Urmat D.O.O. nije povezan s Hypertherm, Inc. Reference na strojeve, dijelove, opise i brojeve modela služe samo radi lakše provjere kompatibilnosti. Hypertherm je registrirani zaštitni znak Hypertherm, Inc.

PRIGOVORI I SPOROVI


Ponuditelj se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Ponuditelj se svim silama trudi ispuniti svoju dužnost - uspostaviti učinkovit sustav rješavanja prigovora. Prigovor se podnosi izravno putem Varjenje.net, putem e-mail adrese (info@varjenje.net) ili pisanim putem na adresu davatelja: Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Davatelj se trudi da se eventualni sporovi riješe mirnim putem odn uz izvansudsku nagodbu. Ponuditelj također nudi mogućnost izvansudskog rješavanja sporova i drugih pravnih lijekova koji se koriste za tvrtke, kao i njihovu dostupnost. (članak 43.b ZVPot).

Ukoliko sporazumno rješenje nije moguće, za rješavanje spora koristi se stvarno nadležni sud u Mariboru.

Opći uvjeti vrijede na neodređeno vrijeme ili do izlaska nove verzije.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA


Sukladno članku 32. Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (ZIsRPS), obavještavamo kupce da ne priznajemo niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova (IRPS) nadležnim za rješavanje potrošača. spor koji potrošač može pokrenuti sukladno ZIsRPS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (OSDR) dostupna je ovdje.

DEFINICIJE POJMOVA
- kupac/korisnik: fizička ili pravna osoba koja na Varjene.net kupuje proizvode iz asortimana ponuđača
- Korisnik web stranice: svaka osoba koja pristupi web stranici subjekta varjenje.net, bez obzira na način
- Osobni podatak: je svaki podatak koji se odnosi na određenu fizičku osobu, a određen je tim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona, JMBG, e-mail adresa, IP adresa i sl.)
- obrada: svaka operacija ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
- maloljetnik: stvarna osoba mlađa od 18 godina
- vlasnik web stranice: Urmat d.o.o.
- voditelj obrade podataka: Urmat d.o.o.