Kontakt: | info@varjenje.net

Politika zasebnosti

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, Slovenija (upravljavec osebnih podatkov) spoštuje in ščiti vašo zasebnost, stremi k najvišji stopnji varstva ter sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki. Izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Podjetje Urmat d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR), v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih ter ostalimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, in sicer preko obrazcev, ki jih izpolni posameznik -  ali so kako drugače sporočeni upravljavcu - podjetju Urmat d.o.o. (ime in priimek, e-mail, telefon, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto/kraj, država, regija, vsebina nakupovalne košarice, IP) se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Urmat d.o.o. tj. spletna trgovina, in sicer za odgovor na povpraševanje, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za samo izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da kupec s ponudnikom vstopa v pogodbeno razmerje. Pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov predstavlja izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR).

Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaše soglasje (privolitev), imate pravico, da kadar koli umaknete svoje soglasje, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja Urmat d.o.o. za obdobje preden umaknete soglasje (člen 6 (1) (a) GDPR). V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen prenehali obdelovati.

Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo. Naše zakonske obveznosti se nanašajo tudi na hrambo dokumentacije, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) GDPR).

Deljenje osebnih podatkov z našimi pogodbenimi partnerji, zaradi zagotavljanja učinkovitega upravljanja in zaščite poslovanja, prav tako pa uveljavljanje in izvajanje pravnih zahtevkov ali obrambe pred njimi, predstavljajo tako imenovani zakoniti interes podjetja Urmat d.o.o. (člen 6 (1) (f) GDPR.

Razlog in namen zbiranja osebnih podatkov s strani podjetja Urmat d.o.o

Tukaj so opisane glavne kategorije podatkov, ki jih zbira podjetje Urmat d.o.o, in glavni nameni zbiranja podatkov:

 • Kot del splošnih poslovnih procesov podjetja Urmat d.o.o.

Zbiramo osebne podatke o obiskovalcih spletne strani, kupcih, dobaviteljih (vključno s tretjimi osebami kot ponudniki storitev). Podatki lahko vključujejo posameznikovo ime, podatke za stik in druge podatke, potrebne za poslovanje z vami ali vašo organizacijo.

 • Kot pomoč pri vašem poizvedovanju

Lahko se odločite, da se strinjate s posredovanjem osebnih podatkov, vključno s svojim imenom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki za stik, ko se obrnete na nas po telefonu, e-pošti, pošti, z uporabo naših digitalnih platform ali drugih komunikacijskih kanalov. Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za nakup  izdelkov, da se lahko odzovemo v primeru zahtev v okviru garancije ali drugih zahtevkov.

 • Kupci in potencialni kupci

Osebne podatke strank in potencialnih strank, vključno z imeni, podatki za stik, podatki o plačilnih navadah in kreditnih karticah, kreditnimi in drugimi informacijami, zbiramo, ker jih potrebujemo za poslovanje s posamezniki ali organizacijami. Podatke lahko posredujemo logističnim partnerjem, da lahko poskrbijo za naročilo, vključno z izvedbo dostave izdelkov. Avtomatsko zbiranje podatkov na digitalnih orodjih pa nam omogoča skrb za varnost uporabnikov naše strani.

 • Razvoj poslovanja

Osebni podatki, ki nam jih zaupate ali so zbrani avtomatsko na naših digitalnih orodjih, bodo uporabljeni za naše boljše poznavanje uporabnikov naših izdelkov in rešitev ter bodo osnova za relevantna sporočila in ponudbe ob priložnostih kontakta z nami. Osebni podatki bodo uporabljeni za izboljšave proizvodov, postopkov, spletne strani.

 • Tržne komunikacije

Z vašim dovoljenjem (privolitvijo), če je to zahtevano, lahko vaše osebne podatke uporabimo, da bi vas obveščali o poslovanju, izdelkih in storitvah podjetja Urmat d.o.o. Če ne želite, da podjetje Urmat d.o.o. uporablja vaše osebne podatke na ta način, ali če ne želite prejemati nadaljnjih informacij, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic. Na dnu različnih komunikacijskih kanalov najdete povezavo za odjavo ali pa se za odjavo na nas obrnite prek e-pošte ali pošte. Vaše podatke bomo izbrisali iz naših sistemov po prejeti odjavi, razen če hranimo in obdelujemo podatke na drugi pravni podlagi kot je vaše dovoljenje (privolitev).

 • Ankete za obiskovalce in kupce

Osebne podatke obiskovalcev naše strani lahko zbiramo kot del anket o storitvah in izdelkih podjetja Urmat d.o.o.

 • Upoštevanje preferenc obiskovalcev in strank

Osebne podatke obiskovalcev naše strani ali kupcev lahko zbiramo za zagotavljanje določenih izdelkov in upoštevanje interesov strank.

 • Skladnost z zakonodajo

Osebne podatke lahko zbiramo, kot to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Osebni in neosebni podatki, ki jih zberemo, so obravnavani kot zaupni in jih ne bomo prodali ali posredovali tretjim osebam, razen izjem omenjenih v tej izjavi.

Kako zbiramo vaše podatke

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami. Podatke zbiramo preko različnih tehnologij, kot na primer s »piškotki«.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma v naslednjih primerih:

 • Ko tretje osebe opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve, ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja.
 • Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja.

Vaš nadzor in vaše odločitve

Omogočamo vam določen nadzor in odločitve glede našega zbiranja, uporabe in deljenja vaših podatkov. Skladno z lokalno zakonodajo lahko nadzor in odločanje z vaše strani vključuje naslednje točke:

 • Spremenite lahko svojo odločitev glede prejemanja novic in obvestil.
 • Lahko se odločite, ali želite od nas prejemati tržna sporočila o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da vas utegnejo zanimati.
 • Lahko se odločite, ali želite prejemati obvestila iz naslova ciljnega oglaševanja oglaševalskih omrežij, ponudnikov izmenjav podatkov in tržne analitike ter drugih storitev.
 • Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, da bi popravili netočne ali nepopolne podatke, in v določenih okoliščinah lahko zahtevate, da podatke, ki jih hranimo o vas, izbrišemo iz svojih evidenc (pravice fizičnih oseb).

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da nas pokličete ali pisno stopite v stik z nami in sledite prejetim navodilom. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc. Če imate kakršna koli vprašanja o točno določenih osebnih podatkih o vas, ki jih obdelamo ali shranimo, se obrnite pisno na podjetje Urmat d.o.o. oz. na info@varjenje.net ali pa kontaktirate  pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko e-naslova: info@varjenje.net. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode.

Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki jih kupci pošiljajo v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja svetovna plačilna platforma Stripe. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varstvi osebnih podatkov, razen če je daljše obdobje hranjenja potrebno ali ga dovoljuje zakonodaja. Informacijo bomo redno osveževali, da jo obdržimo posodobljeno.

Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje glede zasebnosti se obrnite pisno na podjetje Urmat d.o.o. Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo. Uporabite navedene podatke za stik. V primeru vložene pritožbe morate podatke za stik z vami posredovati podjetju Urmat d.o.o. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v 30 dneh. Če menite, da podjetje Urmat d.o.o. pritožbe ni ustrezno rešilo, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.sihttps://www.ip-rs.si/.

Zasebnost in piškotki

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Za potrebe poslovanja zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki prodajalec ne odgovarja. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko www.varjenje.netmed drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se shranjujejo na strežniku varjenje.net v skladu z veljavno zakonodajo. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje Urmat d.o.o. ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Vsi zaposleni pri podjetju, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z osebnimi podatki, so seznanjeni z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.

Kakšne so moje pravice po GDPR?

a)   Pravica do obveščanja

 V skladu z določbami GDPR vam zagotavljamo uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do vpogleda, popravka ali izbrisa teh podatkov. V primeru, da imate vprašanja glede izbrisa ali uporabe vaših podatkov, nam to sporočite na elektronski naslov info@varjenje.net ali nam pošljite zahtevek po pošti na naslov podjetja Urmat d.o.o. Lahko se obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (Data protection Officer - DPO) na e-poštni naslov: info@varjenje.net. Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

Obvestila po prejetem naročilu: vaša uporabniška izkušnja nam je pomembna, zato vas bo po prejemu naročila naš referent poklical, da preveri ali ste bili z nakupom in izdelkom zadovoljni. V kolikor boste želeli, vas bo naš referent seznanil tudi z drugimi ugodnostmi, ki jih lahko pridobite ali koristite ob ponovnem nakupu v spletni trgovini. V tem primeru boste na vašo telefonsko številko in vaš elektronski naslov redno prejemali elektronska in sms obvestila o ugodnostih podjetja. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete, tako, da nam to sporočite na naš elektronski naslov info@varjenje.net ali tako, da se od prejemanja obvestil odjavite s klikom na povezavo »odjava«. Prav tako si v okviru naše dejavnosti pridržujemo pravico, da vas povprašamo o pogostosti obiska našega spletnega mesta. Vaše mnenje bomo uporabili za izboljšanje spletnega mesta in uporabniške izkušnje. V primeru izpolnjevanja promocijskih obrazcev (kuponov s popustov) na socialnih omrežjih boste na vaš elektronski naslov prejemali obvestila, s katerimi vas bomo redno obveščali o možnostih koriščenja promocijskih kuponov. Tudi od teh obvestil se lahko odjavite na enak način, kot je opisano zgoraj.

b)   Pravica dostopa

Imate pravico, da od podjetja Urmat d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) kadarkoli zahtevam dostop do osebnih podatkov (potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne) in naslednje informacije :

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

c)   Pravica do popravka

Imate pravico, da zahtevate popravek vaših netočnih osebnih podatkov (člen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR).

d)   Omejitev obdelave

V skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR imate pravico, da od podjetja Urmat d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste kot posameznik vložili ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri ali zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.

e)   Pravica od pozabe, ugovora, prenosljivosti in pritožbe

Prav tako imate pravico pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov:

 • do izbrisa vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), predvsem pa v kolikor bi bili podatki obdelani nezakonito;
 • do izpisa osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu (prenosljivost), ne da bi vas prvotni upravljavec pri tem oviral, v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ;
 • do prenehanja uporabe osebnih podatkov v primeru, ko se obdelava vrši na podlagi zakonitega interesa upravljavca, ter za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov (pravica do ugovora) – člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR),
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;

Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov: info@varjenje.net.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi https://marketingplatform.google.com/about/.

Piškotki, uporabljeni na tem spletnem mestu:

Lastni piškotki

Ime piškotka

Opis piškotka in njegov namen

Trajanje

Izvor

.ASPXANONYMOUS

Funkcionalni piškotek, ki je namenjen prijavi uporabnika.

2 meseca in 7 dni

Lastnik spletnega mesta

ASP.NET_SessionId

Funkcionalni piškotek potreben za delovanje spletnega mesta.

Do zaprtja brskalnika

Lastnik spletnega mesta

Language

Funkcionalni piškotek, ki je potreben za ustrezen prikaz jezika spletne strani in hrani informacijo vašega jezika.

Do zaprtja brskalnika

Lastnik spletnega mesta

DotNetNukeAnonymous

Funkcionalni piškotek

Do zaprtja brskalnika

Lastnik spletnega mesta

_ContainerSrc

Funkcionalni piškotek namenjen hranjenju izbrane barvne predloge

1 dan

Lastnik spletnega mesta

_SkinSrc

Funkcionalni piškotek namenjen hranjenju izbrane barvne predloge

1 dan

Lastnik spletnega mesta

dnn_IsMobile

Funkcionalni piškotek namenjen hranjenju informacije ali uporabljate mobilno napravo za ogled spletne strani.

Do zaprtja brskalnika

Lastnik spletnega mesta

cc_fs

Funkcionalni piškotek za delovanje pasice "Piškotki". Shranjuje informacijo o statusu prikaza pasice.

1 leto

Lastnik spletnega mesta

cc_advertising

Funkcionalni piškotek za delovanje pasice "Piškotki". Hrani informacijo o privolitvi trženjskih piškotkov.

1 leto

Lastnik spletnega mesta

cc_analytics

Funkcionalni piškotek za delovanje pasice "Piškotki". Hrani informacijo o privolitvi analitičnih piškotkov.

1 leto

Lastnik spletnega mesta

cc_social

Funkcionalni piškotek za delovanje pasice "Piškotki". Hrani informacijo o privolitvi socialnih piškotkov.

1 leto

Lastnik spletnega mesta

 Ostali piškotki

Ime piškotka

Opis piškotka in njegov namen

Trajanje

Izvor

Google Analitika

__utma

Analitični piškotek. Potreben za razlikovanje med uporabniki in sejami.

2 leti

Google Analytics

__utmb

Analitični piškotek. Beleži nov obisk uporabnika ali sejo.

30 minut

Google Analytics

__utmc

Analitični piškotek. Beleži čas trajanja obiska strani.

Do zaprtja brskalnika

Google Analytics

__utmz

Analitični piškotek. Shrani vir prometa ali oglaševalsko akcijo, ki hrani informacijo, kako je uporabnik dosegel stran.

6 mesecev

Google Analytics

__utmv

Analitični piškotek za shranjevanje spremenljivk po meri.

2 leti

Google Analytics

_gat

Analitični piškotek. Piškotek se uporablja za omejevanje pogostosti zadetkov.

1 minuto

Google Analytics

_ga

Analitični piškotek. To naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta.

2 leti

Google Analytics

_gid

Analitični piškotek. Potreben za razlikovanje med uporabniki in sejami.

24 ur

Google Analytics

AddThis

__atuvc

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

30 minut

AddThis

__atuvs

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

30 minut

AddThis

loc

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

mus

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

notice_gdpr_prefs

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

notice_preferences

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

ouid

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

uid

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis

uvc

Funkcionalni piškotki za delovanje vtičnika AddThis za povezavo s socialnimi omrežji.

1 leto

AddThis