Kontakt: 02 620 43 70 | info@varjenje.net

Splošne določbe

S spletno trgovino Varjenje.net (v nadaljevanju Varjenje.net) upravlja podjetje Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju se v tem kontekstu uporablja pojem »ponudnik«). Urmat d.o.o. je tudi »lastnik spletnega mesta« in »upravljalec osebnih podatkov« (v nadaljevanju se v tem kontekstu uporablja pojem »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Splošni pogoji e-poslovanja (v nadaljevanju tudi splošni pogoji) določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca (torej podjetij in organizacij - pravnih oseb ter fizičnih oseb) in spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem na področju dobave materiala in storitev za potrebe kupca oziroma uporabnika.

Določajo torej pogoje spletnih nakupov preko Varjenje.net in so sestavni del izpolnjenega registracijskega obrazca. Splošni pogoji so dostopni na varjenje.net

V primeru, da kupec ali katerakoli druga oseba, ki želi sodelovati s ponudnikom, potrebuje dodatne splošne informacije o izdelkih, uporabi spletne strani, statusu spletnih naročil, spletni dostavi ali vračilu blaga, lahko kontaktira ponudnika na telefonski številki +386 2 620 43 70, vsak dan od ponedeljka do petka med 8:00 in 15:00 uro ali na elektronskem naslovu info@varjenje.net

Ponudnik in uporabnik (kupec) sta poslovna partnerja na področju dobave materiala in storitev. Ponudnik je upravitelj internetne spletne trgovine Varjenje.net, namenjene elektronskemu poslovanju s podjetji in organizacijami ter fizičnimi osebami.

Z uporabo spletne trgovine Varjenje.net uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev e-poslovanja in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Slike, objavljene v spletni trgovini Varjenje.net so simbolične. Bistvene lastnosti izdelkov, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila.

Za vsa naročila, oddana od ponedeljka do četrtka do 13. ure in v petek do 12. ure, bo blago dostavljeno naslednji delovni dan, v kolikor je le-to v zalogi. Izjema so izdelki, ki zahtevajo posebne pogoje transporta (temperaturno občutljivo blago, ADR blago, večji aparati, volumensko večje in težje pošiljke nad 40 kilogramov). Naveden dobavni roki ne veljajo tudi v primeru terminskih dobav.

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije. Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če je le možno v korist kupca.

Splošni pogoji e-poslovanja preko spletne trgovine Varjenje.net so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 • "kupec/uporabnik" - fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini Varjenje.net ponudnika oz. spletnem mestu Varjenje.net kupi izdelke iz asortimana ponudnika,
 • "osebni podatki" so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov.

INFORMACIJE V SKLADU Z ZVPot

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam
 2. firmo, sedež ponudnika in telefonsko številko ponudnika
 3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej (navedeno na Varjenje.net v zaključku nakupa oziroma košarici)
 4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati.
 5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno
 6. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
 7. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno
 8. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem

Vse zgoraj navedene informacije ponudnik nudi kupcem tudi na kontaktnih podatkih navedenih »SPLOŠNIH DOLOČBAH E-POSLOVANJA«. V primeru, da kupec želi še kakršnekoli druge dodatne informacije v zvezi z nakupom, blagom, storitvami ipd. lahko kontaktira ponudnika na kontaktne podatke iz tega segmenta.

NAČIN POSLOVANJA

Ponudnik v spletni trgovini Varjenje.net omogoča naročanje opreme poslovnim kupcem (podjetjem in organizacijam) ter fizičnim kupcem (končnim potrošnikom). Naročanje blaga na Varjenje.net je omogočeno le elektronsko, torej preko spletne strani varjenje.net.

Če med ponudnikom in pravnim kupcem (podjetjem ali organizacijo) obstajajo posebni pogoji poslovanja (količinski popusti, posebne akcijske cene, brezplačna dostava izbranih izdelkov ter posebni komercialni popusti za večje kupce se ti v celoti prenesejo na varjenje.net.

Kupec, ki je pravna oseba, za namen naročanja blaga na Varjenje.net pooblasti osebo, ki svoje podatke vpiše v uporabniški profil kupca na Varjenje.net. Zakoniti zastopnik kupca potrjuje, da ima ta oseba ustrezna pooblastila za naročanje blaga. Ponudnik in kupec s tem dogovorom omogočata učinkovito in varno sodelovanje, saj ju na področju nakupa na daljavo ne varuje Zakon o varstvu potrošnikov.

S temi pogoji e-poslovanja se poslovna partnerja (ponudnik in kupec) dogovorita, da vsakokratno elektronsko naročilo, ki ga kupec odda na Varjenje.net, šteje kot zavezujoča naročilnica. V želji po čim hitrejši obdelavi naročil in dobavi blaga se ponudnik in kupec strinjata, da za realizacijo naročila ni potrebna naročilnica v fizični obliki.

Ponudba, pridobljena preko spleta je neobvezujoča in uporabnika ne obvezuje, da bo le-to potrdil v naročilo.

S klikom na gumb »Pojdi na blagajno« kupec izjavlja:

 • da je v skladu z zakonom za nakup določenih izdelkov starejši/starejša od 18 let,
 • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

TOČNOST PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
 • pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način in rok dostave),
 • vse cene, ki so določene jasno in nedvoumno,
 • način plačila in dostave.

Ponudnik in kupec se dogovorita, da sta vsak zase odgovorna za vsebino na Varjenje.net. Ponudnik zagotavlja, da so vsi podatki o cenah in dobavi v trenutku potrditve naročila točni. O morebitnih spremembah ali napakah bo ponudnik kupca obvestil pred realizacijo naročila ter mu omogočil odstop od naročila oziroma ponudil alternativo.

Kupec zagotavlja, da je v uporabniškem profilu kupca na Varjenje.net vpisana vsakokratna pooblaščena oseba za naročanje blaga. Kupec sam poskrbi za spremembo podatkov v profilu in prenos pooblastil na drugo osebo, v kolikor pride do zamenjave pooblaščene osebe.

Informacija o zalogi izdelkov je informativne narave, velja v trenutku priprave ponudbe in ne pomeni rezervacije količin.

Vse fotografije izdelkov na Varjenje.net so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Kataloške številke so interne narave in ne jamčijo proizvajalca. Pridržujemo si pravico do manjših napak v opisih lastnosti in cenah izdelkov. V primeru napak bo ponudnik kupcu omogočil zamenjavo naročenega izdelka.

Podjetje Urmat D.O.O. ni povezan s podjetjem Hypertherm, Inc. Sklicevanje na stroje, dele, opise in številke modelov je namenjeno le lažjemu preverjanju združljivosti. Hypertherm je registrirana blagovna znamka Hypertherm, Inc.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost - vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda ali neposredno preko Varjenje.net, ali preko e-poštnega naslova (info@varjenje.net) ali pisno na naslov ponudnika: Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo. Ponudnik nudi tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti. (43b. člen ZVPot).

Če sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporabi stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) kupce obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

DEFINICIJE POJMOV

 • kupec/uporabnik: fizična ali pravna oseba, ki na Varjenje.net kupi izdelke iz asortimana ponudnika
 • uporabnik spletnih strani: vsaka oseba, ki dostopa do predmetnih spletnih strani varjenje.net , ne glede na način
 • osebni podatek : je vsak podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo in jo ta podatek tudi določa (ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, e-naslov, IP naslov, ….)
 • obdelava : kakršnakoli operacija ali niz operacij, ki se opravljajo na osebnih podatkih ali sklopu osebnih podatkov.
 • mladoletna oseba: prava oseba, mlajša od 18 let
 • lastnik spletnega mesta:  Urmat d.o.o.
 • upravljalec podatkov: Urmat d.o.o.