Kontakt: 02 620 43 70 | info@varjenje.net

Garancija, reklamacije in vračila blaga

Garancijo za izdelke ponudnik zagotavlja skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Registrirani kupci na Varjenje.net lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Varjenje.net, in sicer neposredno ob naročilu.

Neregistrirani (tudi registrirani) kupci Varjenje.net lahko reklamacijo oddajo tako, da enostavno izpolnijo ta reklamacijski zapisnik.

FIZIČNE OSEBE

Kupec oziroma uporabnik Varjenje.net (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki izdelke kupijo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) lahko v roku štirinajstih (14) dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma nakupa sporoči, da od le-tega odstopa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca.

Zahtevek vključno z vašimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka pošljite na e-naslov: info@varjenje.net ali na naslov: Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor s pripisom »vračilo blaga«. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Če je kupec izdelke že prejel in od pogodbe odstopi, mora v 14-ih dneh od sporočila o odstopu od pogodbe prejeto blago vrniti ponudniku. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Izdelke lahko uporabniki vrnejo priporočeno po pošti na naslov: Urmat d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor.

Edini strošek, ki v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni kupca, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino bomo kupcu povrnili najkasneje v 14 dneh na bančni račun, ki ga navede ob morebitnem vračilu izdelkov.

Podjetje pa lahko s skladom 5. Odstavkom 43d. člena ZVPot lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame blago, ki je namenjeno za vračilo. Vračilo plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Za nerabljeno blago se bo štel izdelek, ki je zapakiran v originalni embalaži, kjer embalaža ni odprta na način, ki povzroči, da je poškodovana, odstranjena ali spremenjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja.

Poizkus vračila blaga, ki bo očitno rabljeno oz. poškodovano, bo zavrnjen in se ne bo štel kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja.

Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov je na voljo naš reklamacijski oddelek, in sicer na telefonsko številko 02 620 43 71.

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE

Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

PRAVNE OSEBE

Čas za reklamacije količine in vidnih poškodb izdelkov lahko pravne osebe izvedejo v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga. Upoštevane bodo samo pisno oddane reklamacije.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca.

Registrirani kupci Varjenje.net lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Varjenje.net in sicer neposredno ob naročilu ali izpolnijo reklamacijski zapisnik.

Za vse dodatne informacije glede reklamacij je na voljo reklamacijski oddelek, in sicer na e-poštnem naslovu info@varjenje.net ali ne telefonski številki 02 620 43 70.

UREDBA O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi http://www.zeos.si/.